Услови коришћења

baner-nazad-585pxbaner-nazad-hover-585px

Поштовани,

Молимо Вас да прво прочитате услове коришћења који су наведени у даљем тексту,  а затим наставите са посетом или куповином.

Сваком посетом нашој интернет продавници или куповином у њој, сматраће се да сте упознати са свим условима коришћења, као и да сте сагласни са њима.

Интернет продавница је у власништву Фондације Алек Кавчић, Љубостињска 2, 11000 Београд, матични број 28832095, ПИБ 111865418, т.р. 265-1040310003592-49 и налази се на сајту naruci.fondacijaalekkavcic.org. Пословање наше интернет продавнице је у складу са свим законима који регулишу трговину на мало посредством поште или преко интернета.

Плаћање у нашој интернет продавници се врши искључиво у динарима. Уколико се плаћање изврши картицом на којој се налазе новчана средства у некој другој валути, због конверзије те валуте у динаре коју врше организације за картично плаћање, може доћи до мале разлике у односу на оригиналну приказану цену на сајту. Ми не можемо да утичемо на то јер не зависи од нас, па Вас зато молимо за разумевање. 

Фондација Алек Кавчић задржава право да може променити правила коришћења, податке и садржаје приказане на сајту, у било које време и без претходне најаве. Сви садржаји који се налазе на сајту, текстови, дизајниране странице и друго, су власништво Фондацијe Алек Кавчић и не могу се користити без наше сагласности. Такође, напред поменути садржаји се не могу прослеђивати трећим лицима, нити користити у комерцијалне сврхе.

Радно време

Радно време интернет продавнице naruci.fondacijaalekkavcic.org је 24 сата дневно, сваки дан у недељи.

Изјава о заштити приватности

Фондација Алек Кавчић, као власник сајта за продају на даљину naruci.fondacijaalekkavcic.org, се обавезује да ће чувати приватне (личне) податке свих наших купаца, сходно позитивним одредбама важећег Закона о заштити података личности.

Прикупљамо само личне податке који су неопходни за утврђивања идентитета купца, у складу са законским обавезама. Ове податке нећемо достављати, нити разотривати било коме, осим у случајевима када је то изричито неопходно због испуњавања законских обавеза. Сви подаци су строго чувани и доступни само онима којима је то неопходно због обављања посла. Сви радници Фондације Алек Кавчић, као и наши пословни партнери, су одговорни за поштовање свих законских одредби везаних за заштиту приватности.

У случају промене било ког личног податка који се евеидентирају приликом поручивања робе (адреса доставе, адреса пребивалишта и др), купац је дужан да нас приликом следеће куповине обавести о томе. У случају да нисмо обавештени о промени података, не одговарамо за недостатке који се евентуално појаве приликом испоруке.

Подаци који се бележе на сајту, а нису лични подаци (број посета, време трајања посета и др), имамо право да користимо у циљу побољшања његове функционалности.

Малолетна лица, односно лица млађа од 18 година, могу користити наш сајт за продају робе на даљину само уз надзор родитеља или старатеља.

Уколико неки купац крши било који од наведених услова за коришћење нашег сајта, Фондација Алек Кавчић задржава права да откаже његову поруџбеницу или да му одбије пружање услуга, сходно одговарајућим законским одредбама.

Начини плаћања

Плаћање приликом интернет куповине у редовној продаји, купци могу извршити на један од следећа три начина: поузећем, платном картицом или уплатом на рачун.

Плаћање приликом интернет куповине у акцији претплате, купци могу извршити на један од следећа два начина: платном картицом или уплатом на рачун.

Плаћање поузећем се врши куриру приликом доставе поручених издања.

Плаћање платним картицама је могуће обавити следећим картицама: Maestro, Visa, Master Card i DINA. Приликом куповине ће се на платној картици купца прво резервисати новац у висини износа поруџбенице, а затим ће се након успешне реализације поруџбенице извршити трансакција новца са платне картице купца на наш пословни рачун (Фондација Алек Кавчић) путем заштићеног сервера банке у року који најдуже може трајати до 5 дана. Потврду о успешној реализацији поруџбине купац добија на e-mail адресу коју доставља приликом обављања поруџбине. Испорука поруџбине се врши тек након успешно обављене трансакције новца.

Савремене мере заштите које се примењују при плаћању картицама су следеће:

  • Имплементирана 3D Secure технологија, стандардизована од стране картичних система Visa и
  • Master Card (Verified By Visa, Master Card Secure Code)
  • Употреба PKI система, дигиталних сертификата и SSL протокола за заштићен пренос осетљивих података
  • Преусмеравање процеса уношење података о платној картици директно на страницу Процесора плаћања – Raiffeisen Banka AD Beograd, која гарантује за њихову сигурност. Фондација Алек Кавчић нема приступ овим подацима.

Плаћање преко рачуна се врши на основу предрачуна који се доставља купцу на његову e-mail адресу након успешног завршеног процеса поручивања издања са овим избором начина плаћања. У предрачуну се, поред свих осталих потребних података, налази износ који треба да се уплати, број рачуна на који треба да се изврши уплата (265-1040310003592-49), назив корисника рачуна (Фондација Алек Кавчић), као и позив на број који ОБАВЕЗНО треба да се унесе јер се преко њега уплата повезује са купцем. За сваку поруџбину се генерише јединствен позив на број.

Рок за уплату предрачуна је 2 дана. После тог рока предрачун постаје неважећи и поруџбина се отказује аутоматски.

Начин и трошкови испоруке

Испорука се врши искључиво преко курирских служби АКС и City Express и то само на територији Србије. Због проблема са преношењем робе преко административних линија, испорука се тренутно не врши на територији Косова и Метохије.

За поруџбине у износу мањем од 2.000,00 динара трошкове испоруке сноси купац.

Цена испоруке износи 264,00 динара.

За поруџбине чија укупна вредност прелази 2.000,00 динара трошкови испоруке су бесплатни за купца.

Рок испоруке

За издања која се доступна одмах и која се купују у редовној продаји, рок испоруке је до 5 радних дана од тренутка када је поруџбина успешно обрађена и о томе послато обавештење купцу. Обрада поруџбине се врши у року од 24 сата првог наредног радног дана од тренутка када је купац извршио поруџбину.

У случају да неко издање није доступно одмах, купац ће о томе, као и о новом року испоруке бити обавештен електронским путем.

Рекламације

Купац изјаву о рекламацији може послати продавцу поштом или електронском поштом (e-mail).

Образац за рекламацију може да се преузме овде.

Адреса за слање поште је: Фондација Алек Кавчић, Љубостињска 2, 11000 Београд.

Адреса за слање електронске поште је: [email protected].

Продавац мора купцу потврдити пријем изјаве о рекламацији писменим путем (преко поште) или путем електронске поште.

Максималан рок за одговор продавца на рекламацију купца је 8 дана од дана достављања обавештења о рекламацији са свим потребним подацима.

Максималан рок за решавање рекламација је 15 дана.

Уколико изјава о рекламацији не садржи све потребне податке, то може продужити рок за решавање рекламације, због додатне размене информација.

Оправдани разлози за подношење пријаве о рекламацији су следећи:

- Механичка оштећења производа (насталих приликом транспорта),

- Неслагање врста или количина испоручених производа са поруџбеницом и

- Недостатак неких делова производа или нека друга његова евентуална неисправност.

Купац је дужан да одмах после пријема провери примљену робу и најкасније у року од 24 сата од пријема пријави све евентуалне грешке.

Напомена:

Купац приликом избора издања које жели поручити треба, поред разреда у коме се користи, назива предмета и назива издања, нарочито обратити пажњу и на име или имена аутора издања, као и на назив издавача.

Често се дешава, нарочито у случајевима када исти издавач има више различитих издања за исти разред, али од више различитих аутора (конкретно, наших конструкторских комплета за пети, шести и седми разред има по два у сваком разреду, али су им различити аутори), да купац поручи издање од погрешног аутора. У оваквим случајевима рекламација није оправдана.

Понекад се дешава да купац поручи наше издање, али да му је било потребно од неког другог издавача, тако да и у таквим случајевима рекламација није оправдана.

Пре сваке поруџбине, купац треба пажљиво и тачно проверити (у школи, са наставником или одговарајућом стручном службом) које му је издање потребно, па тек онда извршити поручивање.

Замена производа или повраћај новца

У случају оправдане рекламације, Фондација Алек Кавчић ће на свој терет извршити купцу испоруку другог, исправног примерка издања у што краћем року, максимално до 5 радних дана од дана решавања рекламације.

Уколико не постоји могућност испоруке купцу другог, исправног примерка издања, због његове недоступности, Фондација Алек Кавчић ће извршити одговарајући повраћај новца у максималном року до 14 дана од дана решавања рекламације.

Уколико је новац уплаћен поузећем или уплатом на рачун, биће враћен купцу на одговарајући текући рачун, у складу са постигнутим међусобним договором.

Уколико је новац уплаћен преко неке од платних картица, повраћај ће бити извршен искључиво на рачун платне картице преко које је извршена трансакција плаћања поруџбине.

Остваривање права на рекламацију по основу саобразности

Фондација Алек Кавчић, као продавац, је дужно да испоручи купцу робу која је саобразна уговору.

Продавац је одговоран за несаобразност робе уговору ако се појави у року од 2. године од дана преласка ризика на потрошаче (купце). У овом року купац може да изврши рекламацију на саобразност робе. Ако несаобразност настане у року од 6 месеци од дана преласка ризика на потрошаче, може се претпоставити да је несаобразност постојала и у тренутку када је ризик прешао на потрошаче.

Све трошкове који су неопходни да би се роба саобразила уговору, а нарочито трошкове рада, материјала, преузимања и испоруке, сноси продавац.

Одустајање од куповине на даљину

На основу члана 27. Закона о заштити потрошача, потрошач (купац) има право да се предомисли и једнострано раскине уговор о куповини робе склопљеног на даљину, односно да одустане од куповине у року од 14 дана од дана пријема робе. Том приликом не мора навести разлог одустајања од куповине.

Враћена роба мора бити у неоштећеном и некоришћеном стању. Уколико продавац утврди да због неправилног или неадекватног руковања, роба није враћена у одговарајућем стању, има право да ускрати повраћај новца купцу.

Трошкове повраћаја робе сноси купац. Продавац може да одложи повраћај новца док не добије и прегледа стање робе која се враћа по основу раскида уговора склопљеног на даљину.

Купцу, који је плаћање извршио поузећем, а који нема отворен текући рачун, новац ће бити враћен поштанском упутницом. Осталим купцима новац ће бити враћен на текући рачун са кога су извршили плаћање, односно на број рачуна платне картице помоћу које су извршили плаћање.

Уколико је роба враћена у одговарајућем стању, Фондација Алек Кавчић је дужна да изврши повраћај новца без одлагања, односно најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве купца о раскиду уговора склопљеног на даљину.

Обавеза купца је да приликом раскида уговора попуни образац „Изјава о одустанку од уговора склопљеног на даљину“ .

Образац изјаве о одустанку од уговора о куповини на даљину може да се преузме овде.

baner-nazad-585pxbaner-nazad-hover-585px

Преглед корпе

    Производ Цена Количина Укупна цена књига

Укупна вредност корпе

Укупна цена књига 0,00 рсд
Укупно без доставе 0,00 рсд