Најчешћа питања

baner-2-dinara-585pxbaner-2-dinara-hover-585px
baner-2-dostava-264din-585pxbaner-dostava-hover-585px
baner-2-dinara-360pxbaner-2-dinara-hover-360px
baner-2-dostava-264din-360pxbaner-dostava-hover-360px
1Да ли су ово фотокопирани уџбеници?
Не. У питању су висококвалитетно одштампани и укоричени уџбеници које издаје званични издавач, и ни по чему се не разликују од стандардних књига из књижаре.
2Да ли су ови уџбеници легални?
Апсолутно. Фондација је путем уговора са званичним издавачима стекла права на објављивање и умножавање свих уџбеника понуђених на овом сајту.
3Да ли се ови уџбеници могу користити у настави?
Да. Сваки уџбеник постављен на сајт има дозволу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Број дозволе министарства се налази обично на другој или последњој страници уџбеника.
4Како доћи до Каталога одобрених уџбеника?
Каталози одобрених уџбеника су објављени на сајту Министарства http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/. Организовани су по разредима, и има их пуно. Не налазе се сви одобрени уџбеници у једном Каталогу. Сваки од уџбеника са сајтова naruci.fondacijaalekkavcic.org и besplatnabiblioteka.com можете пронаћи у неком од каталога одобрених уџбеника.
5Како можемо доћи до текста Закона о уџбеницима?
Закон о уџбеницима се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/ а сам Закон је доступан у Word формату на сајту http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Zakon-o-udzbenicima-1.doc
6На који начин родитељи могу да утичу да се у школама њихове деце бирају бесплатни уџбеници са сајтова naruci.fondacijaalekkavcic.org и besplatnabiblioteka.com?
Родитељи имају првенствено право да бирају образовање за своје дете. Тако пише у члану 26 Универзалне декларацији о људским правима Уједињених нација. Када у Србији већ постоји избор уџбеника, у тај избор би требало да буде укључен и родитељ. У свакој основној школи у Србији постоји тело које се зове „Савет родитеља“. Преко Савета родитеља, родитељи имају првенствено људско право да бирају уџбеник по којем ће њихова деца учити. Уколико родитељи сматрају да школа коју њихова деца похађају треба да уврсти у наставу бесплатне уџбенике, имају сва права да то и захтевају.
7Да ли учитељи, наставнци или директор имају право да захтевају од родитеља да купи неки уџбеник?
По Закону, нико (учитељ, наставник, директор) нема право од родитеља да захтева куповину уџбеника који родитељ не жели да купи, па чак и ако је тај уџбеник изабран за наставу.
8Да ли знате када наставници доносе одлуку који ће се уџбеник користити следеће године и да ли имамо времена да „притиснемо“ наставнике за следећу школску годину, или је то већ готово?
Не знамо када је крајњи рок, али с обзиром да ажурирани Каталог одобрених уџбеника излази тек 15. фебруара на званичној интернет страници Министарства, вероватно је крајњи рок за одлуку 60 дана од дана објављивања Каталога уџбеника, или чак и касније. Али неки наставници се могу определити и пре крајњег рока. Није касно да родитељи изнесу свој став, уколико желе да њихова деца користе бесплатне уџбенике. Важно је знати и да се одлуке о избору уџбеника могу променити без обзира на пређашњи избор.
9Ако је неки уџбеник већ изабран за наставу (на пример пре две године), да ли постоји законски оквир да се избор промени?

Да. Постоји. Закон о уџбеницима, Члан 34, став 13:

„Изузетно, одлуку о промени уџбеника може донети наставничко веће на образложени предлог стручних већа за област предмета, односно стручног већа за разредну наставу, о чему у року од осам дана од дана доношења одлуке обавештава Министарство.“

Дакле, свака школа има право да промени избор уџбеника. Савет родитеља мора да се обрати наставничком већу са захтевом, а наставничко веће о томе само треба да обавести Министарство. Процедура је једноставна.


Преглед корпе

    Производ Цена Количина Укупна цена књига

Укупна вредност корпе

Укупна цена књига 0,00 рсд
Укупно без доставе 0,00 рсд